Cito Eindtoets oefenen

Sinds 2015 is de centrale eindtoets voor het basisonderwijs verplicht in Nederland. Niet gek dus dat meer en meer ouders ervoor kiezen om de Cito-toets met hun kind te oefenen. Dat doen ze vaak aan de hand van geschikt oefenmateriaal (zoals dat op deze website). De Cito-toets oefenen gebeurde ook al voordat de eindtoets door de Nederlandse overheid verplicht werd gesteld, maar toch zijn er verschillen. Er hangt nu namelijk meer vanaf dan voorheen.

 

De Cito-toets oefenen voordat deze verplicht werd

Voor 2015 was een Eindtoets nog niet verplicht. Vaak wordt gedacht dat de overheid de Cito-toets verplicht heeft gemaakt, maar dat is niet aan de orde.

Er is sprake van een verplichte Eindtoets. Het idee hiervan is ongeveer gelijk aan dat van het examen op het voortgezet onderwijs. De eindkennis van kinderen wordt getoetst.

Voordat de toets verplicht werd gesteld (vanaf dit jaar wordt de toets niet meer in februari gemaakt, maar in april), werd er minder geoefend dan voorheen. Veel scholen namen de Cito-toets niet eens af en baseerden hun advies voor het voortgezet onderwijs op eigen bevindingen en toetsen die kinderen gedurende de basisschool maakten.

Als er dan wel werd geoefend was het vooral om stress weg te nemen en te zorgen dat kinderen goed wisten wat er van hen werd verwacht.

Eindtoets verplicht gesteld door overheid

De invloed van de eindtoets na de verplichting

De Eindtoets is intussen verplicht. Het aanbod aan toetsen waar de basisschool voor kan kiezen is zich aan het vergroten. Cito is niet meer de enige aanbieder, maar nog wel degene waar scholen het meest voor kiezen. Op zich is dat slim, want Cito houdt hele leerlingvolgsystemen bij. Het is gek om dan voor een andere eindtoets te kiezen.

Hoe dan ook, de advisering van kinderen vindt plaats voor de afname van de toets. Daarmee zou je denken dat de score van de Cito-toets weinig meer uitmaakt. Maar dat is niet aan de orde.

Wanneer een kind bijvoorbeeld een advies vmbo-tl krijgt, maar tijdens de Cito-toets laat zien makkelijk naar de havo te kunnen, door hoger te scoren dan de verwachting, kan een ouder de middelbare school verzoeken het advies bij te stellen. Een kind kan dan alsnog op havo worden geplaatst.

Ouders die geloven dat hun kind een advies onder niveau heeft gekregen kunnen hier dus voordeel uit halen. Ze kunnen de Cito oefenen om een kind beter te laten scoren. Dit werkt als scholen en ouders het niet eens worden over het advies. Het advies van de leerkracht kan ongeldig gemaakt worden als een kind hoger scoort.

Om die reden is de situatie rondom de verplichte eindtoets in Nederland veranderd. Het oefenen van de Cito-toets dus ook.

 

 

Waarom verplicht een eindtoets maken?

Een belangrijke vraag is: waarom is er een verplichte eindtoets? De overheid heeft daar diverse argumenten voor. Bijvoorbeeld om landelijk te bekijken wat de resultaten zijn van scholen. Zijn er delen in het land waar kinderen extreem laag of hoog scoren? Dat kan aanleiding geven tot onderzoeken van de Onderwijsinspectie.

Het is ook voor middelbare scholen handig om een beginsituatie te hebben. Met de Cito-toets of een andere eindtoets rolt er een percentiel uit dat als leidraad kan dienen om een schooljaar te beginnen. Leerlingen kunnen op die manier beter gevolgd worden en krijgen mogelijk sneller hulp op maat.

De laatste reden om een verplichte eindtoets te maken heeft te maken met de verschuiving van Nederland op de ranglijsten qua onderwijs. Stond Nederland ooit nog in de top 5, intussen zijn we gezakt naar een veertiende plaats. De regering wil koste wat het kost de resultaten van het onderwijs verbeteren en dus ook inzichtelijker maken. Met een centrale eindtoets is dat mogelijk.

Verplichte eindtoets oefenen

Goed oefenen voor de Cito Eindtoets

Cito of geen Cito, het kan helpen om voor de verplichte eindtoets goed te oefenen. U kunt goed oefenen door professioneel materiaal in huis te halen. Dit is bij voorkeur materiaal dat voorbereid op de eindtoets in het algemeen en niet zozeer alleen op de Cito-toets of de NIO toets (welke onlangs helemaal is komen te vervangen). Op het internet zijn diverse bedrijven te vinden die dergelijk oefenmateriaal aanbieden. Een goed oefenpakket stelt u in staat om zelf met uw kind te oefenen en het beste te halen uit de voorbereiding op de Eindtoets.

Hoe word je leraar?

Leraar worden? Dan is dit artikel voor jou geschikt. In Nederland kunnen we altijd goede leerkrachten en leraren gebruiken. Wat moet je weten voordat je leraar wordt?

 

Opleiding

Voor het leraarschap kun je verschillende opleidingen volgen. In principe is een leraarsopleiding een HBO-opleiding. Als je voor het basisonderwijs wil gaan, kies je de Pabo. Wil je op het voortgezet onderwijs of het MBO, HBO les gaan geven, dan begin je met een lerarenopleiding in het vak dat je wil gaan geven.

Hoe word je leraarDe opleiding bereidt je voor op het beroep van leraar. Je krijgt zaken als lesgeven, managen van een klas, administratie bijhouden en het voeren van gesprekken met kinderen en ouders. Maar je krijgt ook vakgerichte stof, zoals economie, Duits of aardrijkskunde, maar net welk vak je wil gaan geven.

Zowel de Pabo als de lerarenopleiding duurt vier jaar. Na afloop heb je een diploma waarmee je les kunt geven als tweedegraads leerkracht. Wil je eerstegraads leerkracht worden en ook les kunnen geven aan klassen in het vwo? Dan moet je een universitaire vervolgopleiding doen.

Je kunt als leraar basisonderwijs ook een Masterdiploma halen, bijvoorbeeld de Master Special Educational Needs. Je verdiept je dan in een bepaalde categorie van het lesgeven (zoals rekenen, taal of gedragsproblemen).

 

Waar kom je te werken?

Je komt als leerkracht te werken op een school. Je moet hier samenwerken met andere leerkrachten. Er komt bij het werken als leraar meer kijken dan alleen lessen geven. Je moet vaak samen ook de school draaiende houden en dat betekent een actieve betrokkenheid in tal van commissies. Denk aan het vieren van Kerstmis en Sinterklaas, het voorbereiden van de afscheidsavond voor de laatste groepen of klassen en het uitzoeken van nieuwe methodes voor vakken als taal en rekenen.

Daarbij heb je nog oudergesprekken en heel veel vergaderingen.

 

Wat ga je verdienen?

Als leerkracht ga je een salaris verdienen in schaal LA (basisonderwijs), LB (voortgezet en speciaal onderwijs), LC of LD. Deze salarissen lopen op en verschillen per school en per leeftijd. Maar ondanks de verhalen die je vaak hoort, verdien je als leerkracht een goed startsalaris en blijft het salaris altijd boven modaal als je fulltime werkt.

Overuren die je maakt bovenop je takenpakket kunnen in sommige gevallen ook worden uitbetaald. Dit gaat dan wel in overleg met de directie van de school waar je werkt.

 

Carrièremogelijkheden voor de klas

Het onderwijs is wel een besloten wereld. Je kunt niet heel veel carrière maken als leerkracht, hooguit een betere (en ook beter betaalde) leerkracht worden. Wanneer je echt iets anders zou willen, moet je denken aan een functie als directeur of intern begeleider. Ook kun je specialist worden op het gebied van gedrag, rekenen, taal of bewegingsonderwijs. Maar net waar bij jou op school behoefte aan is. Hiervoor volg je een masteropleiding of cursussen.

In veel gevallen gaan mensen die het onderwijs uitgaan voor zichzelf beginnen en worden ze adviseur voor hun vroegere collega’s. Dit is niet echt carrière maken, maar wel een baan met veel uitzicht. Want er is altijd vraag naar goed advies.

Leraar worden

Fabeltje

Voor je besluit leraar te worden moeten we afrekenen met een fabeltje dat leraren veel vrij hebben. Uiteraard zijn de 12 weken vakantie jaloersmakend, maar daar komt wel bij dat de leerkracht net zoveel uren maakt als de gemiddelde andere werknemer. Alleen maakt de leraar ze door de week heen. Een 40-urige werkweek voor leerkrachten bestaat niet, want er zijn vaak in de avond activiteiten en meestal werken leerkrachten ook in hun weekenden en vakanties door. Denk aan het voorbereiden van lessen of het nakijken van toetsen en examens.

Wil je leraar worden? Dat is op zich slim, want in 2016 dreigt er een groot tekort.

 

Cito-stress in documentaire

We schreven er in februari al over: Cito-stress. In groep 8 van de basisschool moet het gebeuren. Kinderen dienen zo hoog mogelijk te scoren op de Cito-toets, of de eindtoets (Sinds dit jaar is de eindtoets verplicht, maar kunnen scholen ook buiten het Cito om een toets afnemen). Want door hoog te scoren bestaat de kans dat middelbare scholen kinderen hoger aannemen. TL-advies van de leerkracht in groep 8? Een hogere Cito-toets kan je naar de havo krijgen.

Kortom, prestaties lijken belangrijker dan ooit.

Documentaire Cito stress op NPO2

De NPO2 zendt vanavond een documentaire uit over het fenomeen cito-stress. Kinderen hebben stress over de Cito-toets en vaak onder dwang van hun ouders worden hogere resultaten verwacht. Het kan zomaar zijn dat ouders hier grote beloningen tegenover zetten en in sommige gevallen zelfs straffen.
De documentaire 2Doc: Cito-stress laat zien hoe leerlingen, leerkrachten en ouders van een witte en een zwarte school omgaan met de prestaties van hun kinderen en hoe zij zich verhouden tegenover die beruchte eindtoets.

Wie gaan we zien?

In de documentaire komt onder meer Thijs aan bod. Zijn Entreetoets (die je in groep 7 maakt) viel zo gruwelijk tegen dat hij wekelijks op Cito-training moet. Zijn ouders zijn bang dat hij anders naar het vmbo moet en dat is toch echt te laag.
Lesly heeft een ander probleem. Hij scoort lager dan hij zou moeten voor de school waar hij het liefste heen zo gaan. Een test kan helpen om toch nog toegelaten te worden.
De moeder van Farah doet haar best om haar dochter te helpen en te ondersteunen. Helaas begrijpt ze zelf maar weinig van het Nederlandse schoolsysteem. En dat leidt dot lastige situaties.

Bekijk de hele documentaire hier.

Voorkom Cito-stress bij kinderen

Cito stress bij jonge kinderenFrustratie in het leren zorgt bij veel kinderen voor een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en stress. Met de Cito-toets, die kinderen in groep 8 maken, wordt die stress alleen maar erger. Zo veel erger zelfs dat de term ‘Cito-stress’ steeds vaker gebezigd wordt. Wat is de Cito-stress, waardoor wordt deze stress veroorzaakt en hoe kunt u er als ouder mee omgaan? Dat zijn de onderwerpen van dit artikel.

 

Cito-stress

Op het nieuws, in de krant en op school wordt in de maanden voor februari veelvuldig de Cito-toets benoemd. Het belang van de Cito-toets staat daarbij voorop, evenals de consequentie van het maken van de toets: de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. De prestatiedrang die, al dan niet met opzet, door ouders, leerkrachten en (mede)leerlingen aan deze toets wordt gehangen, is de oorzaak van Cito-stress. Kinderen vrezen de Cito-toets, omdat ze weten welke belangen er door ouders, leerkrachten en andere leerlingen aan worden gehangen. Het gevolg kan zijn dat kinderen dichtklappen op de toets en onder hun niveau score.

 

Oorzaken van de Cito-stress

Zoals al gezegd veroorzaken media, scholen en ouders vaak de Cito-stress bij kinderen. Meestal onbedoeld. Dankzij diverse media, waaronder het internet, komt de Cito-toets voor veel kinderen dichterbij dan jaren geleden, toen de Cito-toets ‘gewoon werd afgenomen’ en niemand er verder over sprak. De Cito-toets is daarmee een hype geworden, die ieder jaar terugkeert, maar wel noodzakelijk is voor het voortgezet onderwijs. Deze oorzaak zal niet snel veranderen. Het is dan ook niet de bedoeling om de oorzaak te vinden en aan te pakken, het is zaak om hiermee om te gaan.

 

Omgaan met de Cito-stress

Wetende dat de Cito-stress veroorzaakt wordt door belangen die aan de Cito-toets hangen en de wijze waarop de media daarmee omgaan, is het vooral van belang thuis een veilige basis te bieden. Kinderen die de toets maken hebben baat bij het vertrouwen van hun ouders, ongeacht wat de Cito-toets aanwijst. Niveaus mogen hierbij geen rol spelen, want daarmee wordt de stress alleen maar verergerd. Dit zal uiteindelijk resulteren in verkeerde scores en – veel erger nog – een verkeerde plaatsing op het voortgezet onderwijs. Vroeg of laat zal het ware niveau vanzelf uit het kind komen. Wanneer dan blijkt dat het kind moet worden overgeplaatst, is er niet alleen een achterstand in het leren, maar ook een verschuiving van de sociale binding met de huidige klas.

Ouders kunnen meerdere dingen doen om de Cito-stress te verminderen. Onderstaande punten komen uit de praktijk en na gesprekken met leerkrachten, ouders en de leerlingen zelf:

  • kinderen afleiden van de Cito-toets;
  • niet al teveel de nadruk leggen op het belang van de Cito-toets;
  • oefenen met het kind, om de vraagstelling te leren kennen en de toets eigen te maken;
  • oefenen om de vaardigheden te verscherpen en te herhalen;
  • leuke dingen doen tijdens de Cito-toets.

 

Afleiding

Afleiding tijdens de toets is van belang. Als kinderen leuke dingen doen, zullen ze ontspannen en meer rust krijgen. Ook wanneer ze dan naar bed moeten, zullen ze beter slapen en minder wakker liggen van de Cito-toets.

 

Oefenen

Dat oefenen geen kwaad kan, is al benoemd in een eerder artikel. Het is wel van belang om het oefenen te doen om kinderen gerust te stellen en de stress af te laten nemen, door het eigen maken van de toets. Oefenen met als doel om beter te presteren zal niet werken.

 

Hoe gaat u om met de Cito-stress bij uw kind? Laat uw reactie achter.