Categorie archief: Onderwijs

Hoe word je leraar?

Leraar worden? Dan is dit artikel voor jou geschikt. In Nederland kunnen we altijd goede leerkrachten en leraren gebruiken. Wat moet je weten voordat je leraar wordt?

 

Opleiding

Voor het leraarschap kun je verschillende opleidingen volgen. In principe is een leraarsopleiding een HBO-opleiding. Als je voor het basisonderwijs wil gaan, kies je de Pabo. Wil je op het voortgezet onderwijs of het MBO, HBO les gaan geven, dan begin je met een lerarenopleiding in het vak dat je wil gaan geven.

Hoe word je leraarDe opleiding bereidt je voor op het beroep van leraar. Je krijgt zaken als lesgeven, managen van een klas, administratie bijhouden en het voeren van gesprekken met kinderen en ouders. Maar je krijgt ook vakgerichte stof, zoals economie, Duits of aardrijkskunde, maar net welk vak je wil gaan geven.

Zowel de Pabo als de lerarenopleiding duurt vier jaar. Na afloop heb je een diploma waarmee je les kunt geven als tweedegraads leerkracht. Wil je eerstegraads leerkracht worden en ook les kunnen geven aan klassen in het vwo? Dan moet je een universitaire vervolgopleiding doen.

Je kunt als leraar basisonderwijs ook een Masterdiploma halen, bijvoorbeeld de Master Special Educational Needs. Je verdiept je dan in een bepaalde categorie van het lesgeven (zoals rekenen, taal of gedragsproblemen).

 

Waar kom je te werken?

Je komt als leerkracht te werken op een school. Je moet hier samenwerken met andere leerkrachten. Er komt bij het werken als leraar meer kijken dan alleen lessen geven. Je moet vaak samen ook de school draaiende houden en dat betekent een actieve betrokkenheid in tal van commissies. Denk aan het vieren van Kerstmis en Sinterklaas, het voorbereiden van de afscheidsavond voor de laatste groepen of klassen en het uitzoeken van nieuwe methodes voor vakken als taal en rekenen.

Daarbij heb je nog oudergesprekken en heel veel vergaderingen.

 

Wat ga je verdienen?

Als leerkracht ga je een salaris verdienen in schaal LA (basisonderwijs), LB (voortgezet en speciaal onderwijs), LC of LD. Deze salarissen lopen op en verschillen per school en per leeftijd. Maar ondanks de verhalen die je vaak hoort, verdien je als leerkracht een goed startsalaris en blijft het salaris altijd boven modaal als je fulltime werkt.

Overuren die je maakt bovenop je takenpakket kunnen in sommige gevallen ook worden uitbetaald. Dit gaat dan wel in overleg met de directie van de school waar je werkt.

 

Carrièremogelijkheden voor de klas

Het onderwijs is wel een besloten wereld. Je kunt niet heel veel carrière maken als leerkracht, hooguit een betere (en ook beter betaalde) leerkracht worden. Wanneer je echt iets anders zou willen, moet je denken aan een functie als directeur of intern begeleider. Ook kun je specialist worden op het gebied van gedrag, rekenen, taal of bewegingsonderwijs. Maar net waar bij jou op school behoefte aan is. Hiervoor volg je een masteropleiding of cursussen.

In veel gevallen gaan mensen die het onderwijs uitgaan voor zichzelf beginnen en worden ze adviseur voor hun vroegere collega’s. Dit is niet echt carrière maken, maar wel een baan met veel uitzicht. Want er is altijd vraag naar goed advies.

Leraar worden

Fabeltje

Voor je besluit leraar te worden moeten we afrekenen met een fabeltje dat leraren veel vrij hebben. Uiteraard zijn de 12 weken vakantie jaloersmakend, maar daar komt wel bij dat de leerkracht net zoveel uren maakt als de gemiddelde andere werknemer. Alleen maakt de leraar ze door de week heen. Een 40-urige werkweek voor leerkrachten bestaat niet, want er zijn vaak in de avond activiteiten en meestal werken leerkrachten ook in hun weekenden en vakanties door. Denk aan het voorbereiden van lessen of het nakijken van toetsen en examens.

Wil je leraar worden? Dat is op zich slim, want in 2016 dreigt er een groot tekort.