Cito Eindtoets oefenen

Sinds 2015 is de centrale eindtoets voor het basisonderwijs verplicht in Nederland. Niet gek dus dat meer en meer ouders ervoor kiezen om de Cito-toets met hun kind te oefenen. Dat doen ze vaak aan de hand van geschikt oefenmateriaal (zoals dat op deze website). De Cito-toets oefenen gebeurde ook al voordat de eindtoets door de Nederlandse overheid verplicht werd gesteld, maar toch zijn er verschillen. Er hangt nu namelijk meer vanaf dan voorheen.

 

De Cito-toets oefenen voordat deze verplicht werd

Voor 2015 was een Eindtoets nog niet verplicht. Vaak wordt gedacht dat de overheid de Cito-toets verplicht heeft gemaakt, maar dat is niet aan de orde.

Er is sprake van een verplichte Eindtoets. Het idee hiervan is ongeveer gelijk aan dat van het examen op het voortgezet onderwijs. De eindkennis van kinderen wordt getoetst.

Voordat de toets verplicht werd gesteld (vanaf dit jaar wordt de toets niet meer in februari gemaakt, maar in april), werd er minder geoefend dan voorheen. Veel scholen namen de Cito-toets niet eens af en baseerden hun advies voor het voortgezet onderwijs op eigen bevindingen en toetsen die kinderen gedurende de basisschool maakten.

Als er dan wel werd geoefend was het vooral om stress weg te nemen en te zorgen dat kinderen goed wisten wat er van hen werd verwacht.

Eindtoets verplicht gesteld door overheid

De invloed van de eindtoets na de verplichting

De Eindtoets is intussen verplicht. Het aanbod aan toetsen waar de basisschool voor kan kiezen is zich aan het vergroten. Cito is niet meer de enige aanbieder, maar nog wel degene waar scholen het meest voor kiezen. Op zich is dat slim, want Cito houdt hele leerlingvolgsystemen bij. Het is gek om dan voor een andere eindtoets te kiezen.

Hoe dan ook, de advisering van kinderen vindt plaats voor de afname van de toets. Daarmee zou je denken dat de score van de Cito-toets weinig meer uitmaakt. Maar dat is niet aan de orde.

Wanneer een kind bijvoorbeeld een advies vmbo-tl krijgt, maar tijdens de Cito-toets laat zien makkelijk naar de havo te kunnen, door hoger te scoren dan de verwachting, kan een ouder de middelbare school verzoeken het advies bij te stellen. Een kind kan dan alsnog op havo worden geplaatst.

Ouders die geloven dat hun kind een advies onder niveau heeft gekregen kunnen hier dus voordeel uit halen. Ze kunnen de Cito oefenen om een kind beter te laten scoren. Dit werkt als scholen en ouders het niet eens worden over het advies. Het advies van de leerkracht kan ongeldig gemaakt worden als een kind hoger scoort.

Om die reden is de situatie rondom de verplichte eindtoets in Nederland veranderd. Het oefenen van de Cito-toets dus ook.

 

 

Waarom verplicht een eindtoets maken?

Een belangrijke vraag is: waarom is er een verplichte eindtoets? De overheid heeft daar diverse argumenten voor. Bijvoorbeeld om landelijk te bekijken wat de resultaten zijn van scholen. Zijn er delen in het land waar kinderen extreem laag of hoog scoren? Dat kan aanleiding geven tot onderzoeken van de Onderwijsinspectie.

Het is ook voor middelbare scholen handig om een beginsituatie te hebben. Met de Cito-toets of een andere eindtoets rolt er een percentiel uit dat als leidraad kan dienen om een schooljaar te beginnen. Leerlingen kunnen op die manier beter gevolgd worden en krijgen mogelijk sneller hulp op maat.

De laatste reden om een verplichte eindtoets te maken heeft te maken met de verschuiving van Nederland op de ranglijsten qua onderwijs. Stond Nederland ooit nog in de top 5, intussen zijn we gezakt naar een veertiende plaats. De regering wil koste wat het kost de resultaten van het onderwijs verbeteren en dus ook inzichtelijker maken. Met een centrale eindtoets is dat mogelijk.

Verplichte eindtoets oefenen

Goed oefenen voor de Cito Eindtoets

Cito of geen Cito, het kan helpen om voor de verplichte eindtoets goed te oefenen. U kunt goed oefenen door professioneel materiaal in huis te halen. Dit is bij voorkeur materiaal dat voorbereid op de eindtoets in het algemeen en niet zozeer alleen op de Cito-toets of de NIO toets (welke onlangs helemaal is komen te vervangen). Op het internet zijn diverse bedrijven te vinden die dergelijk oefenmateriaal aanbieden. Een goed oefenpakket stelt u in staat om zelf met uw kind te oefenen en het beste te halen uit de voorbereiding op de Eindtoets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *