Voorkom Cito-stress bij kinderen

Cito stress bij jonge kinderenFrustratie in het leren zorgt bij veel kinderen voor een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en stress. Met de Cito-toets, die kinderen in groep 8 maken, wordt die stress alleen maar erger. Zo veel erger zelfs dat de term ‘Cito-stress’ steeds vaker gebezigd wordt. Wat is de Cito-stress, waardoor wordt deze stress veroorzaakt en hoe kunt u er als ouder mee omgaan? Dat zijn de onderwerpen van dit artikel.

 

Cito-stress

Op het nieuws, in de krant en op school wordt in de maanden voor februari veelvuldig de Cito-toets benoemd. Het belang van de Cito-toets staat daarbij voorop, evenals de consequentie van het maken van de toets: de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. De prestatiedrang die, al dan niet met opzet, door ouders, leerkrachten en (mede)leerlingen aan deze toets wordt gehangen, is de oorzaak van Cito-stress. Kinderen vrezen de Cito-toets, omdat ze weten welke belangen er door ouders, leerkrachten en andere leerlingen aan worden gehangen. Het gevolg kan zijn dat kinderen dichtklappen op de toets en onder hun niveau score.

 

Oorzaken van de Cito-stress

Zoals al gezegd veroorzaken media, scholen en ouders vaak de Cito-stress bij kinderen. Meestal onbedoeld. Dankzij diverse media, waaronder het internet, komt de Cito-toets voor veel kinderen dichterbij dan jaren geleden, toen de Cito-toets ‘gewoon werd afgenomen’ en niemand er verder over sprak. De Cito-toets is daarmee een hype geworden, die ieder jaar terugkeert, maar wel noodzakelijk is voor het voortgezet onderwijs. Deze oorzaak zal niet snel veranderen. Het is dan ook niet de bedoeling om de oorzaak te vinden en aan te pakken, het is zaak om hiermee om te gaan.

 

Omgaan met de Cito-stress

Wetende dat de Cito-stress veroorzaakt wordt door belangen die aan de Cito-toets hangen en de wijze waarop de media daarmee omgaan, is het vooral van belang thuis een veilige basis te bieden. Kinderen die de toets maken hebben baat bij het vertrouwen van hun ouders, ongeacht wat de Cito-toets aanwijst. Niveaus mogen hierbij geen rol spelen, want daarmee wordt de stress alleen maar verergerd. Dit zal uiteindelijk resulteren in verkeerde scores en – veel erger nog – een verkeerde plaatsing op het voortgezet onderwijs. Vroeg of laat zal het ware niveau vanzelf uit het kind komen. Wanneer dan blijkt dat het kind moet worden overgeplaatst, is er niet alleen een achterstand in het leren, maar ook een verschuiving van de sociale binding met de huidige klas.

Ouders kunnen meerdere dingen doen om de Cito-stress te verminderen. Onderstaande punten komen uit de praktijk en na gesprekken met leerkrachten, ouders en de leerlingen zelf:

  • kinderen afleiden van de Cito-toets;
  • niet al teveel de nadruk leggen op het belang van de Cito-toets;
  • oefenen met het kind, om de vraagstelling te leren kennen en de toets eigen te maken;
  • oefenen om de vaardigheden te verscherpen en te herhalen;
  • leuke dingen doen tijdens de Cito-toets.

 

Afleiding

Afleiding tijdens de toets is van belang. Als kinderen leuke dingen doen, zullen ze ontspannen en meer rust krijgen. Ook wanneer ze dan naar bed moeten, zullen ze beter slapen en minder wakker liggen van de Cito-toets.

 

Oefenen

Dat oefenen geen kwaad kan, is al benoemd in een eerder artikel. Het is wel van belang om het oefenen te doen om kinderen gerust te stellen en de stress af te laten nemen, door het eigen maken van de toets. Oefenen met als doel om beter te presteren zal niet werken.

 

Hoe gaat u om met de Cito-stress bij uw kind? Laat uw reactie achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *